Onze reunie wordt mede mogelijk gemaakt door het VFONDS
naar boven
Reünie GSMKR-TPMKR-WDW op 11 mei 2022
 
Het bestuur was op tijd aanwezig om de laatste voorbereidingen voor de reünie te treffen in gebouw Dukdalf.
De zaal was prima ingericht door de medewerkers van de MBSOV en rond kwart over negen kwamen de eerste deelnemers al binnen “Ja, we komen van ver en er waren geen files”.
Wees welkom en neem een kopje koffie.
Even na de klok van tien uur waren er een kleine 100 deelnemers en heeft voorzitter Jaap een welkomstwoord gericht tot de reünisten.
Er was een ogenblik stilte voor de collega’s die in de afgelopen periode overleden zijn.
Na de toespraak ging de bar open en begon het hoofddoel van deze dag, bijpraten met oud collega’s, daar was volop gelegenheid voor.
Rond de klok van een uur gingen we aan tafel voor de nasi hap, daarna was er gelegenheid voor een nazit met een kopje koffie.
 
We kunnen terug kijken op een geslaagde dag, de deelnemers willen we bedanken voor hun komst, want zonder gasten is er geen feest.
 
Namens het bestuur,
Jaap Sneep
Voorzitter
 
Mocht u nieuws hebben of iets te melden, stuur ons een e-mail met de informatie en dan vermelden wij dit op deze pagina?
Wij als Reünistenvereniging Geschutmaker-Torpedomaker zijn ingeschreven bij de:
 
Federatie van Organisaties voor Voormalig
en Actief dienend Marinepersoneel
(FOVAM)
 
Voortvloeiend uit de wens van Viceadmiraal b.d., Cees van Duyvendijk de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de marine gerelateerde verenigingen en commissies onder één paraplu te brengen is een federatie opgericht.
 
De FOVAM vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reünie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.
 
Doel:
De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking
tussen de aangesloten organisaties.
 
Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in Nederland.
 
Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.
 
Het uitwisselen van kennis tussen de leden.
 
Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.
 
 
Voor meer informatie kunt website van de Federatie bezoeken via onderstaande link:
www.fovam.nl
 
Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik HIER
Belangrijke en Leuke Links
https://veteranenplatform.nl/
 
 
https://veteranenloket.nl
 
 
Onze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds
 
 
Veteraan en Kunst