Onze reunie wordt mede mogelijk gemaakt door het VFONDS
naar boven
 
Terugblik op deReünie GSMKR-TPMKR-WDW op 15 mei 2024
 
Op deze zonovergoten dag was de penningmeester als eerste aanwezig om de lijst met deelnemers gereed te leggen, even later kwam nestor Willem met de naambordjes en de overige bestuursleden.
Munten uittellen, stapeltjes van zes en dan wachten op de eerste gasten.
Rond kwart over negen kwamen de eerste oud-collega’s binnendruppelen. “Goedemorgen, welkom, hoe gaat het, hier een pen en de munten, neem een kopje koffie”, zo ging het tot de klok van tien uur.
Op het moment dat iedereen zijn kopje koffie had, was er het welkomstwoord van voorzitter Jaap, hij verzocht de aanwezigen om staande met hem de ontvallen oud-collega’s te gedenken, altijd een beladen moment.
Daarna het programma: bar open en rond 13.00 uur de nasimaaltijd.
Het geroezemoes ging weer verder en de weg naar de bar was snel gevonden.
De medewerkers van Paresto en MBSOV hebben deze dag prima voor ons verzorgd, waarvoor alle complimenten.
Naast de vaste reünie-deelnemers waren er ook oud-collega’s aanwezig die al een groot aantal jaren de reünie niet hadden bezocht en deze dag bijzonder positief hebben ervaren.
Ook waren er afberichten wegens ziek en zeer en andere verplichtingen, we hopen deze oud-collega’s over twee jaar weer te kunnen begroeten. Samengevat een super gezellige dag!
 
Vriendelijke groeten en tot ziens op 15 mei,
 
Namens het bestuur,
Jaap Sneep
Voorzitter
 
Mocht u nieuws hebben of iets te melden, stuur ons een e-mail met de informatie en dan vermelden wij dit op deze pagina?
Wij als Reünistenvereniging Geschutmaker-Torpedomaker zijn ingeschreven bij de:
 
Federatie van Organisaties voor Voormalig
en Actief dienend Marinepersoneel
(FOVAM)
 
Voortvloeiend uit de wens van Viceadmiraal b.d., Cees van Duyvendijk de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de marine gerelateerde verenigingen en commissies onder één paraplu te brengen is een federatie opgericht.
 
De FOVAM vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reünie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.
 
Doel:
De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking
tussen de aangesloten organisaties.
 
Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in Nederland.
 
Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.
 
Het uitwisselen van kennis tussen de leden.
 
Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.
 
 
Voor meer informatie kunt website van de Federatie bezoeken via onderstaande link:
www.fovam.nl
 
Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik HIER
Belangrijke en Leuke Links
https://veteranenplatform.nl/
 
 
https://veteranenloket.nl
 
 
Onze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds
 
 
Veteraan en Kunst