Onze reunie wordt mede mogelijk gemaakt door het VFONDS
naar boven
 
Reünie GSMKR-TPMKR-WDW op 15 mei 2024
 
 
 
Het jaar 2024 is begonnen en als bestuur zijn we bezig om de reünie van 15 mei te organiseren. Door de veranderde regelgeving betreffende rëunies hebben we de eigenbijdrage voor de consumpties aan de bar en de maaltijd op € 10,00 kunnen houden.
 
Dit jaar hebben we de wijze van aanmelden voor deelname aangepast.
 
Zie hiervoor de Aanmeldpagina 
 
Mocht u oud-collega’s tegenkomen maak ze attent op onze reünie van 15 mei, ook hier geld “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.
 
Vriendelijke groeten en tot ziens op 15 mei,
 
Namens het bestuur,
Jaap Sneep
Voorzitter
 
Mocht u nieuws hebben of iets te melden, stuur ons een e-mail met de informatie en dan vermelden wij dit op deze pagina?
Wij als Reünistenvereniging Geschutmaker-Torpedomaker zijn ingeschreven bij de:
 
Federatie van Organisaties voor Voormalig
en Actief dienend Marinepersoneel
(FOVAM)
 
Voortvloeiend uit de wens van Viceadmiraal b.d., Cees van Duyvendijk de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de marine gerelateerde verenigingen en commissies onder één paraplu te brengen is een federatie opgericht.
 
De FOVAM vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reünie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.
 
Doel:
De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking
tussen de aangesloten organisaties.
 
Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in Nederland.
 
Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.
 
Het uitwisselen van kennis tussen de leden.
 
Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.
 
 
Voor meer informatie kunt website van de Federatie bezoeken via onderstaande link:
www.fovam.nl
 
Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik HIER
Belangrijke en Leuke Links
https://veteranenplatform.nl/
 
 
https://veteranenloket.nl
 
 
Onze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds
 
 
Veteraan en Kunst