Onze reunie wordt mede mogelijk gemaakt door het VFONDS
Reünievereniging GSMKR-TPMKR-WDW
 
Het doel van onze vereniging is het contact tussen de oud collega’s van de dienstvakken
Geschutmaker,
Torpedomaker
en de sub-dienstgroep
Wapentechnische Dienst Werktuigtechniek
te onderhouden en bevorderen.
Dit doet het bestuur door eens in de twee jaar een reünie te organiseren waar we elkaar kunnen ontmoeten
en herinneringen ophalen.
Via nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten.
Ook hebben wij een
Facebookgroep Reünievereniging gsmkr-tpmkr-wdw
waarop wij onze informatie delen.
Op de fotogalerij staan o.a. sfeerfoto’s van de verschillende reünie bijeenkomsten zonder de namen van de aanwezige collega’s, waarmee we aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.