Onze reunie wordt mede mogelijk gemaakt door het VFONDS
naar boven
Reünie 2019
 
 
Op woensdag 16 oktober was het in de Dukdalf om half tien al behoorlijk druk. De inloop voor de onze reünie was begonnen. De koffie/thee stond gereed met uiteraard een plak cake voor de liefhebber.
Om kwart over tien was het welkomstwoord door voorzitter Jaap en daarna ging de bar open (gelukkig geen lang verhaal). Na binnenkomst van de laatkomers waren we met ruim 100  oud-collega’s. De sfeer was goed, er stonden nootjes en de bitterballen ontbraken ook niet.
Om één uur konden we aan tafel om te genieten van de traditionele nasi hap met een lekker ijsje als dessert.
Na afloop was er nog een kopje thee/koffie voor de liefhebber en om kwart over drie gingen de laatste oud-collega’s de deur uit.
 
Als bestuur willen we jullie allemaal bedanken voor je komst naar de Dukdalf, want zonder gasten geen feest. En een bijzonder dankwoord voor het personeel van de Dukdalf, voor jullie inzet en de service.
In 2021 organiseren we weer een reünie, wordt (gratis) lid van onze vereniging (via de knop op de homepage) en als je langer dan zes jaar hebt gediend kan je in 2021 deze dag ook meebeleven tegen een geringe vergoeding.
Ondertussen bleek een reünie in 2021 niet mogelijk, om bekende redenen en zullen wij "ijs en weder dienende"  medio mei 2022 weer een reünie organiseren (redactie)
 
Namens het bestuur,
Jaap Sneep voorzitter
 
Mocht u nieuws hebben of iets te melden, stuur ons een e-mail met de informatie en dan vermelden wij dit op deze pagina?
Wij als Reünistenvereniging Geschutmaker-Torpedomaker zijn ingeschreven bij de:
 
Federatie van Organisaties voor Voormalig
en Actief dienend Marinepersoneel
(FOVAM)
 
Voortvloeiend uit de wens van Viceadmiraal b.d., Cees van Duyvendijk de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de marine gerelateerde verenigingen en commissies onder één paraplu te brengen is een federatie opgericht.
 
De FOVAM vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reünie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.
 
Doel:
De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking
tussen de aangesloten organisaties.
 
Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in Nederland.
 
Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.
 
Het uitwisselen van kennis tussen de leden.
 
Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.
 
 
Voor meer informatie kunt website van de Federatie bezoeken via onderstaande link:
www.fovam.nl
 
Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik HIER
Belangrijke en Leuke Links
https://veteranenplatform.nl/
 
 
https://veteranenloket.nl
 
 
Onze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds
 
 
Veteraan en Kunst