Nieuws

Wij als Reunievereniging Geschutmaker-Torpedomaker zijn ingeschreven bij de:

Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel
(FOVAM)

Voortvloeiend uit de wens van Viceadmiraal b.d. , Cees van Duyvendijk de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de marine gerelateerde verenigingen en commissies onder ťťn paraplu te brengen is een federatie opgericht.

De FOVAM vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reŁnie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.

Doel:
De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties.

Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in Nederland.

Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.

Het uitwisselen van kennis tussen de leden.

Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reŁnies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.


Voor meer informatie kunt website van de Federatie bezoeken via onderstaande link:
www.fovam.nlVoor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik
hier
 
 
Nieuwe leden:
T
egenwoordig krijgt men op een LOM dag een brief waarin elke militair kan aangeven of hij/zij lid wil worden van de geregistreerde rnieverenigingen.
In
deze brief dienen alle gegevens, die CZSK nodig heeft voor bepaling rechthebbenden, te worden aangegeven. Deze brief komt dan terecht in de bak met PA-leden / rechthebbenden per reŁnie vereniging.
Via deze link kunt u deze brief downloaden en opsturen naar CZSK, op deze wijze komen wij als reŁnie vereniging ook voor u in aanmerking voor de bijdrage in de kosten van een rnie.

Daarnaast kunt u zich ook bij ons aanmelden of informatie krijgen via een E-mailtje naar onze secretaris. Zie hiervoor deze link.
Onze reŁnie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
Er is een nieuw concept regeling reuniefaciliteiten Defensie in de maak.
Moet nog bekrachtigd worden
Klik hier voor deze regeling
WDW
GSMKR
TPMKR

- Uw dienstvak, Burger, Geschutmaker, Torpedomaker of WDW
- Vet
eraan, Ja of neen
- Uw
Marinenummer of Personeelnummer
- Uw
diensttijd, begin en einde (**)
- Ei
ndrang
- Uw
(Voornaam) en Achternaam
- Uw e-mail adres
- Uw woonadres
- Uw Woonplaats
- Uw telefoonnummer

** Diensttijd: U moet minimaal 6 jaar gediend te hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Komt kortweg hierop neer dat wij vergoeding bij defensie kunnen claimen als uw onderstaande gegevens bij ons bekend zijn:
Saamhorigheidsdag Koninklijke Marine
Donderdag 12 juli 2018
Van 13.00 uur tot 22.30 uur

Actief dienend, veteraan of voorheen werkzaam bij de marine? Kom ook op donderdag 12 juli naar de marinehaven in Den Helder waar we samen kunnen genieten van prachtige muziek en lekker eten. Zorg dat je er bij bent. Deze dag wil je niet missen!

Bekijk het volledige programma op www.saamhorigheidsdag.nl  

Aanmelden

Huidig personeel
Nu werkzaam bij de marine? Dan kun je met jouw smartcard EN een geldig legitimatiebewijs de Saamhorigheidsdag bijwonen. Aanmelden is niet nodig.

Veteranen
Veteranen kunnen zich bij het Veteraneninstituut telefonisch (088 334 0050) of digitaal (via Mijn VI) aanmelden.

Gepensioneerd, met FLO of gewerkt bij de marine
Via de website www.saamhorigheidsdag.nl kunt u zich aanmelden en gratis uw E-ticket bestellen.
Let op: aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 13 juni!