GSMKR
TPMKR
WDWOnze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
Nieuws
 
Aanmelden als lid van onze reünistenvereniging of voor de komende reünie?
Klik dan op deze link: AanmeldenWij als Reünistenvereniging Geschutmaker-Torpedomaker zijn ingeschreven bij de:

Federatie van Organisaties voor Voormalig
en Actief dienend Marinepersonee
l
(FOVAM)

Voortvloeiend uit de wens van Viceadmiraal b.d., Cees van Duyvendijk de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de marine gerelateerde verenigingen en commissies onder één paraplu te brengen
is een federatie opgericht.

De FOVAM vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reünie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.

Doel:
De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties.

Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid
t.a.v. oud militairen in Nederland.

Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.

Het uitwisselen van kennis tussen de leden.

Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.


Voor meer informatie kunt website van de Federatie
bezoeken via onderstaande link:
www.fovam.nl

Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik HIER
Op 1 juli j.l. is onze toenmalige voorzitter Jaap Koudijs plotseling overleden. Wij zijn Jaap dankbaar voor zijn inzet als voorzitter en webbeheerder van onze reünistenvereniging en wensen zijn familie veel sterkte met de verwerking van dit zware verlies. Wij zullen hem niet vergeten.
Voor een opvolger hebben we gekeken binnen het huidige bestuur en heeft Jaap Sneep zich beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter. Om zijn plek als algemeen bestuurslid op te vullen zijn we op zoek gegaan naar versterking en hebben we Robin de Wit SAOO (Stafadjudant) 2 WDW BD bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. We kunnen nu weer met een voltallig bestuur gaan werken aan de
volgende reünie: woensdag 16 oktober 2019.
Mocht u nieuws hebben of iets te melden, stuur ons een e-mail met de informatie en dan vermelden wij dit op deze pagina?
Belangrijke / leuke links

http://veteranenplatform.nl/

http://veteranenloket.nl/

Onze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

VETERAAN & KUNST

Foto’s van kunstenaarsdag na-jaar 2015 in Drenthe
Naar boven