GSMKR
TPMKR
WDWOnze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
Nieuws
 

Wij als Reünistenvereniging Geschutmaker-Torpedomaker zijn ingeschreven bij de:

Federatie van Organisaties voor Voormalig
en Actief dienend Marinepersonee
l
(FOVAM)

Voortvloeiend uit de wens van Viceadmiraal b.d., Cees van Duyvendijk de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele aan de marine gerelateerde verenigingen en commissies onder één paraplu te brengen
is een federatie opgericht.

De FOVAM vertegenwoordigt diverse in Nederland gevestigde verenigingen en reünie commissies met de mogelijkheid zonder het verlies van de eigen identiteit van elkanders kwaliteiten gebruik te kunnen maken.

Doel:
De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties.

Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid
t.a.v. oud militairen in Nederland.

Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.

Het uitwisselen van kennis tussen de leden.

Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.


Voor meer informatie kunt website van de Federatie
bezoeken via onderstaande link:
www.fovam.nl

Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik HIER
De reünie wordt dit jaar gehouden op woensdag 16 oktober
in gebouw “Dukdalf” van de MBSOV (Marine Bedrijf Sport en Ontspanning Vereniging) op de oude Rijkswerf Willemsoord aan de Weststraat te Den Helder.

Indien u lid van onze vereniging bent dan kunt u zich voor de reünie aanmelden met de knop "Inschrijven reünie 2019" op de homepage.
Als u (nog) geen lid bent dan dient u zich eerst als lid aan te melden via de knop "Aanmelden als lid" op de homepage, zodat wij de benodigde gegevens van u hebben, waarna u zich met de knop "Inschrijven reünie 2019" kunt inschrijven voor de reünie. Voor deelname aan de reünie vragen wij aan de deelnemers een eigen bijdrage van € 10,- per persoon, welke mede bedoeld is voor consumpties aan de bar en de maaltijd. U kunt dit bedrag overmaken op IBAN
NL64 INGB 0009483819, t.n.v. Reünistenvereniging  Geschutmaker Torpedomaker KM, te Den Helder, onder vermelding van uw naam en “Reünie 2019”.Op 1 juli 2018 is onze toenmalige voorzitter Jaap Koudijs plotseling overleden. Wij zijn Jaap dankbaar voor zijn inzet als voorzitter en webbeheerder van onze reünistenvereniging en wensen zijn familie veel sterkte met de verwerking van dit zware verlies. Wij zullen hem niet vergeten.
Voor een opvolger hebben we gekeken binnen het huidige bestuur en heeft Jaap Sneep zich beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter. Om zijn plek als algemeen bestuurslid op te vullen zijn we op zoek gegaan naar versterking en hebben we Robin de Wit SAOO (Stafadjudant) 2 WDW BD bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Uiteindelijk hebben we weer met een voltallig bestuur de komende reünie kunnen voorbereiden.
Mocht u nieuws hebben of iets te melden, stuur ons een e-mail met de informatie en dan vermelden wij dit op deze pagina?

http://veteranenplatform.nl/

http://veteranenloket.nl/

Onze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

VETERAAN & KUNST

Foto’s van kunstenaarsdag na-jaar 2015 in Drenthe
Naar boven

Belangrijke / leuke links