TPMKR
WDWOnze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
Aanmeldpagina
lidmaatschap reünistenvereniging
en komende reunie
Als reünistenvereniging zijn wij aangesloten bij de FOVAM.
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 14 november is een postactievendag gehouden.
Een van de zaken die aan de orde kwam was dat vanaf 24-05-2018 een voorlopige Regeling Reüniefaciliteiten (RRF) geldt (per december 2018 geaccordeerd).
Hierin zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen, waaronder:
· Een verhoging van het normbedrag (bijdrage aan de reüniekosten)
· De verenigingen zijn vrij in de keuze van een locatie
· De minimale diensttijd van een postactieve (PA) defensiemedewerker om als reünist aangemerkt te worden is teruggebracht tot 6 jaar, dus u moet minimaal 6 jaar hebben gediend bij Defensie!!
· En voor begeleiders die een rechthebbende reünist begeleiden die om sociaal medische redenen niet zelfstandig naar de reünie kan komen, wordt eenzelfde vergoeding gegeven.
(nb: Een rechthebbende reünist is in het bezit van een postactievenpas (of een veteranenpas) en is lid van een ingeschreven reünistenvereniging)

Uiteraard gaat een dergelijke aanpassing van de regels niet zonder een verzoek om aanvullende informatie, immers Defensie wil graag inzicht hebben in de deelnemende reünisten.
Ten eerste moeten de ledenlijsten worden geactualiseerd, dit hebben wij aangepast op basis van de bij ons bekende gegevens.
Wat zeer belangrijk is dat iedere reünist in het bezit is van een Postactieven- of Veteranenpas.

Alleen voor geregistreerde reünisten die in het bezit zijn van een Postactieven-of Veteranenpas ontvangen wij als reünistenvereniging straks nog een vergoeding.
Uiteraard kunt u ook als "niet geregistreerd reünist" lid worden van onze vereniging en deelnemen aan de tweejaarlijkse reünie, maar dan betaalt u een hogere eigenbijdrage.

U wordt dus dringend verzocht als u postactief bent om een Postactievenpas (alleen als u minimaal 6 jaar hebt gediend) aan te vragen met behulp van het PDF bestand (Dfe 69) klik op deze link: Dfe69.
Deze vult u (digitaal) in, print het formulier uit en stuurt deze op naar één van de adressen die op het formulier staan vermeld.

Bent u veteraan (en niet postactief) dan wordt u verzocht een veteranenpas aan te vragen bij het Veteraneninstituut, klik op de deze link https://www.veteraneninstituut.nl/diensten/ veteranenpas
Bent u al in het bezit of bent u in afwachting van een postactieven- of veteranenpas, dan kunt u zich aanmelden als lid van onze reünistenvereniging, door gebruik te maken van onderstaand aanmeldformulier:
Bent u al lid van onze reünistenvereniging dan kunt u zich aanmelden voor de komende reünie op woensdag 16 oktober 2019 (locatie gebouw Dukdalf) door gebruik te maken van deze link: aanmeldformulier Reünie 2019

Wegens een grote renovatie van Marine kazerne Erfprins zal de reünie dit jaar plaatsvinden in het gebouw van de MBSOV, de Dukdalf.
Een routebeschrijving vindt u via deze link.

Adresgegevens:
MBSOV locatie Dukdalf
Hoofdgracht 4
1781AA   Den Helder
GSMKR
Naar boven